מערכת של כוכבים

מהיכן מגיע השם הקצת מבלבל 

״קונסטלציה משפחתית ״?

קונסטלציה :

היא מערכת של כוכבים 

או בואו נגיד גופים שמתקיימים זה לצד זה במערכת מורכבת ובסדר מסויים .

חלקם קרובים חלקם רחוקים יותר, 

ועם זאת כשנביט אל השמיים נראה 

אותם זה לצד זה 

לעיתים נראה כוכבים שכבר לא נמצאים שם יותר, והם עדיין משפיעים עלינו .

משפחתית :מתכוון למערכת המשפחתית הבן דורית ממנה אנחנו מגיעים .

אנחנו מבינים שבמבט על ,על כל מערכת שהיא ,יש לכל חלק את המקום שלו וכל תנועה שלו משפיעה על הסביבה  ומושפעת מהתנועה של הסביבה .

המערכת ממנה אנחנו מגיעים משפיעה על המערכת שבה אנחנו חיים כיום .

הכוונה היא לכל מערכת יחסים, 

בין אנשים ובין חלקים .

אנחנו מבינים שכדי להביא ריפוי למערכת הנוכחית המקום בו יתקיים הריפוי הוא לא איפה שהמחלה מתגלה אלא במקור שלה .

כמו בעצם כל שיטת ריפוי הוליסטית .

שרואה את כל המערכת ולא רק את הפרט .

לפעמים הסדר הטבעי ״ הנכון ״

מופר ולכן יש צורך לסדר אותו מחדש .

זאת מטרתה של הקונסטלציה המשפחתית -

להחזיר את הסדר הנכון אל תוך המערכת שלנו .