מחשבות על שייכות

אנחנו נמשכים ומרגישים בנוח
עם בני מיננו .
נמשכים לאלו שדומים לנו פיזית
מדברים כמונו
מתלבשים כמונו
שנמשכים לאותם הדברים
לאותם הרעיונות
שגרים באותם איזורים
מחזיקים באותם דעות ....

קבוצות קבוצות
אנחנו מתקיימים על פני האדמה .
אנחנו מרגישים נוח עם אלו שדומים לנו .
לפעמים אנחנו שייכים לכמה קבוצות בו זמנית ,כמה קבוצות שייכות ...
גם בפייסבוק לדוגמא
יש קבוצות שייכות :
הדולות
המטפלים
אנשי פרדס חנה
מתנגדי המשטר
תומכי האהבה ...

אנחנו שייכים למשפחת המוצא שלנו .
אבל לעיתים קרובות לא נרגיש שייכות למשפחה ממנה הגענו .
אולי אפילו לא נהיה דומים לה פיזית ,
אולי נאמין בדברים ובערכים אחרים.

כילדים הדבר הכי נורא שיכול לקרות הוא שלא נהיה שייכים למשפחה שלנו .
בעצם כילדים ותינוקות לא נוכל לשרוד
ללא שייכות והשתייכות
ונלמד באופן הכי אינטואיטיבי
מה אני צריך לעשות
איך אני אמור להתנהג
כדי להיות שייך .
לפעמים אפילו לחלות ולמות
עבור השייכות שלנו .
בקונסטלציה המשפחתית
אחד מעקרונות הבסיס הוא עקרון השייכות
״כל מי שנולד למשפחה לדורותיה יש לו זכות להיות שייך אליה ״
אחת הבעיות מתחילות כשאחד מבני המשפחה מוצא ממנה או מוציא את עצמו ממנה
ואז מתחילה שרשרת של ממלאי מקום
שמנסים למלא את מקומו
בנאמנות נסתרת
כדי לשמור על המבנה הנכון של המערכת,
לרוב ילדים קטנים יקחו על עצמם למלא תפקיד או מקום של מישהו אחר במערכת שיצא או הוצא .