פנומולוגיה -תורת התופעות


פנומנולוגיה - תורת התופעות, היא זרם או מתודה בפילוסופיה של סוף המאה ה - 19. הפנומנולוגיה היא חקר תהליך הגעת התופעה להכרתנו. בעבודה עם הקונסטלציה המשפחתית מתקיימת התרחשות מסוימת שנוגדת את ההיגיון הפשוט. 

הגישה הפנומנולוגית נותנת קדימות להתרחשות על פני ההיגיון. 

בקונסטלציה אנו נעזרים בגישת הפנומנולוגיה בכדי להציף, לראות ולחוות מצבים, ולאפשר לתנועות ופתרונות להופיע עם התערבות מינימלית.בגישת הקונסטלציה נעזרים בסימולציה חיה. היא נקראת כך מפני שהמשתתפים מתבקשים לחוות את התפקיד שאותו הם לקחו על עצמם. לחוש את רגשותיו ולפעול מתוך הזדהות אתו. הם נדרשים להניח לידע המוקדם שיש להם לגבי התפקיד, ולתת ביטוי לידע שמתהווה מתוך החוויה 'כאן ועכשיו׳. כך, יתגלו אפשרויות חדשות להבנת הנושא, לפעולה ולקידום הפתרון שלו. 

בקונסטלציה אנו נעזרים בגישת הפנומנולוגיה בכדי להציף, לראות ולחוות מצבים, ולאפשר לתנועות ופתרונות להופיע עם התערבות מינימלית. נדרש מעט מאד מידע מוקדם כשהדגש הוא על החוויה. כמובן שכבני אדם קשה לנו להתבונן ולראות משהו ללא מידע מוקדם, אבל כאשר אנו לוקחים על עצמנו משימה זאת, יש באפשרותנו להיות פחות מושקעים במידע, בתוצאה ובדרך בה היא אמורה להתרחש, ולאפשר לראות פתרונות חדשים

במעשה - כאשר המונחה מעלה נושא בפני המנחה אנו שמים לב למה שקורה, לחוויה ולאיך - כלומר לתופעה. מה קורה אצל המונחה על מה הוא מדבר, איך הוא מדבר, באילו מילים, תפיסות ודימויים הוא בוחר להשתמש? מה הוא עושה, לאן הוא מביט ומתי, מה הגוף שלו מספר...


מה קורה ביחסים בין המנחה והמונחה? מה קורה מסביב? בחדר? ומה קורה אצל משתתפים נוספים אם יש כאלה? לאחר מכן, בתהליך הקונסטלטיבי, תשומת הלב היא אל מה שקורה ומה שמבקש לקבל ביטוי בתהליך.