נאמנות בן דורית

נאמנות נסתרת 

המושג נאמנות נסתרת מגיע מתוך עקרון השייכות, 

שטוען שכל מי שנולד למשפחה לדורותיה וכל מה שאירע למשפחה יש לו מקום בתוך המשפחה.

מבחינת הקונסטלציה המשפחתית קיים סדר מסויים שכאשר הוא נוכח מתקיים איזון והרמוניה במערכת. בסדר הנכון יהיה מקום לכל בני המשפחה ולכל הסיפורים שקרו במשפחה, להתקיים בהרמוניה זה לצד זה וזה מאחורי זה בסדר הנכון.

לצערינו אירועים שונים וטראומטיים לאורך ההיסטוריה המשפחתית  מפירים את הסדר הנכון. 

כשמתרחש היפוך בסדר הנכון זה בא לידי ביטוי בסימפטומים שונים בחיינו בהווה אנחנו מבינים שאם בן משפחה מדורות קודמים יוצא או מוצא מתוך המשפחה בעקבות ארועים שונים שקרו, זה יגרום לבן משפחה אחר מהדורות הבאים להוציא את עצמו מהמסגרת המשפחתית שלו.

בן המשפחה הצעיר בעצם מזדהה באופן לא מודע עם בן המשפחה מהדורות הקודמים שהוצא מתוך המשפחה ופועל כמוהו.

מעיר אותנו לשים לב לתופעה המתרחשת כדי להביא ריפוי למשפחה לדורותיה .

הוא מוציא את עצמו מתוך המערכת בדרכים שונות ולא פשוטות עבורינו כהורים ובני משפחה, ובעצם כך מביא אותנו לעשות את עבודת הגילוי וההכרה באותו קרוב משפחה פגוע ולהביא אליו את הריפוי המגיע לו.

אנחנו מבינים שהמקור של הבעיה נמצא בעבר.

בעבודת הקונסטלציה אנחנו יודעים שהריפוי מתרחש לא במקום בו הוא מופיע  .