נטע אסולין

מנחה ומורה

מנחת קונסטלציה משפחתית באופן פרטני זוגי וקבוצתי, ומורה בצוות המורים של ביה"ס "דרך הקונסטלציה" של ישי גסטר. מוסמכת התמקדות. B.O.T תרפיה בשדה הלידה. מנחת זוגות -אהבה בפשטות של שחר ארז.